top of page
Ocean

Årsrapport om åpenhetsloven Næringskraft AS - 2023

Åpenhetsloven

Næringskraft AS er underlagt den norske åpenhetsloven.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med å produsere varer og yte tjenester. Videre har åpenhetsloven som mål å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Næringskraft har gjennomgått risikoer for uheldig påvirkning, og kommuniserer med våre leverandører for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vår forretningsmodell er å bistå bedrifter med energirelaterte oppgaver, gjennom overvåking og avregning av energi i næringsbygg. Gjennom vår virksomhet bidrar Næringskraft til et redusert energiforbruk og i samarbeid med våre kunder arbeider vi for miljøvennlige løsninger.

Retningslinjer og prosedyrer

Retningslinjer og prosedyrer for håndtering av faktiske og mulige negative påvirkninger på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

  • Vi mener en kombinasjon av kunnskap og teknologi bør brukes som et positivt bidrag til et bedre samfunn, inkludert å fremme fokus og tiltak for redusert energiforbruk
     

  • Vi bryr oss om våre leverandører, kunder og sluttbrukere.
     

Vår tilnærming til å fremme menneskerettigheter ved å følge norske lover,  prinsipper og normer gjennom retningslinjer og standarder for å sikre ansvarlig drift.

Våre etiske retningslinjer​

Våre etiske retningslinjer etablerer hensiktsmessige standarder for atferd på nøkkelområder for alle våre ansatte.

Å støtte og respektere menneskerettighetene er en naturlig del av vårt arbeid, og vi godtar ingen unntak fra dette uansett grunn. Vi forventer etisk oppførsel i alle aspekter, gjennom selskapets prosesser og profesjonelle relasjoner.

Brudd på eller manglende overholdelse av juridiske regler, skriftlige etiske retningslinjer eller etiske normer håndteres og kan innebære ansvar i henhold til norsk rett. Dette gjelder enhver person ansatt av, som leverer arbeid eller tjenester til eller på annen måte er engasjert av Næringskraft.

Arbeidsstandarder

Næringskraft har som mål å være en målrettet og utmerket arbeidsplass og bruker de høyeste standarder for arbeidsforhold.

bottom of page