top of page

Næringskraft fordeler strømmen for deg

Fordeling av strømkostnader på bygg kan være vanskelig og tidkrevende. Vi i Næringskraft vil hjelpe deg med våre løsninger på måling, fordeling og fakturering slik at du kan bruke tiden din på noe annet. Som kraftmegler har vi fremforhandlet gode strømavtaler for leveranse og vi er opptatt av at din strømavtale skal være billig, enkel og oversiktlig for å ivareta både deg og dine leietakere.

Sammen med vårt søsterselskap Riecon kan vi hjelpe din bedrift med det aller meste innenfor strøm og energioppfølging. Vi deler ressurser og ekspertise i et sømløst samarbeid.

Nettleie strøm

Næringskraft er en kraftmegler på bedriftsmarkedet som fremforhandler gode strømavtaler for våre kunder. Vi setter opp seriemålere der vi fordeler og fakturerer til leietakere basert på undermålere eller andre fordelingsnøkler.

VIL DU VITE MER?

Login Energinet

Komplett system for energioppfølging

Fordele strøm

STRØM OG NETTLEIE FORDELES 

LEIETAKER FAKTURERES

ENERGI-OPPFØLGING

GOD KRAFTAVTALE

VI HJELPER DEG Å FINNE BESTE LØSNING

UFORPLIKTENDE BEFARING

Våre teknikere drar ut til det aktuelle bygget og ser på dagens struktur. I samarbeid med deg blir dere enig i hvordan fordelingen bør settes opp og det utarbeides et tilbud på løsningen.

INHOUSE ELEKTRIKERE OG INSTALLATØRER

Vi har våre egne dyktige teknikere og man unngår dermed fordyrende mellomledd i utføringen av installasjonsarbeidet.

Teknikerne kan også utføre energioptimerende tiltak for å redusere forbruk og andre elinstallasjoner, som f.eks ladestasjon for elbil.

KRAFTMEGLER

Som uavhengig part er vi i Næringskraft opptatt av å tilby lavest mulig pris på strøm for tjenestene vil tilbyr. Vi fremforhandler derfor det vi mener er den beste avtalen, f.eks spotpris, som både gårdeier og leietakere drar nytte av.

KOMPLETTE TJENESTER INNEN ENERGI

Sammen med vårt søsterselskap Riecon kan vi tilby komplette løsninger innenfor rådgivning og energioppfølging. Eksempler på områder Riecon tar for seg er fjernvarme, kontroll av kostnader, hjelp til valg av kraftavtale, elbillader, oppdrag innen elektro.

KONTAKT OSS

ADRESSE OG KONTAKTINFORMASJON:

FYLL GJERNE INN KONTAKTSKJEMA UNDER:

Næringskraft AS

Hvamsvingen 4

2013 Skjetten

Norway

E-post: post@naeringskraft.no

Tel: 67 90 60 00

Takk for at du kontaktet oss!

Kontakt
bottom of page